Important note: New boat in our fleet 2024 20.05.2024 10:58

GENERAL TERMS OF USE OF THE MOBILE APPLICATION

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA MOBILNE APLIKACIJE NOVA EUROSPECTRA ZA KORISNIKE/KUPCE

1.) Uvodne odredbe

Nositelj prava na mobilnoj aplikaciji NOVA EUROSPECTRA je tvrtka NOVA EUROSPECTRA.

Ovim Općim uvjetima poslovanja definiraju se prava i obaveze Vas kao korisnika mobilne aplikacije NOVA EUROSPECTRA.

Korištenjem mobilne aplikacije NOVA EUROSPECTRA, Vi (Korisnik) prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja za korisnike/kupce („Opći Uvjeti“).

Prihvatom ovih Općih uvjeta s Vaše strane, između Vas i NOVA EUROSPECTRA sklopljen je ugovor o korištenju mobilne aplikacije.  

Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeće Opće uvjete prije korištenja mobilne aplikacije NOVA EUROSPECTRA.

Ako ne pristajete na Uvjete poslovanja, molimo  Vas da ne koristite mobilnu aplikaciju NOVA EUROSPECTRA.

Uvjeti poslovanja primjenjuju se na svako korištenje usluga mobilne aplikacije NOVA EUROSPECTRA.

Napominjemo da je prihvat ovih Općih uvjeta moguć samo ako ste punoljetna osoba. U suprotnom za Vas to mora učiniti Vaš zakonski zastupnik (roditelj ili skrbnik).

2.) Definicije

„Mobilna aplikacija“ znači mobilna aplikacija NOVA EUROSPECTRA.

„Opći uvjeti“ znače Opći uvjeti korištenja mobilne aplikacije NOVA EUROSPECTRA i sve moguće izmjene i dopune istih.

„Ugovor“ znači prihvat općih uvjeta korištenja mobilne aplikacije NOVA EUROSPECTRA CHARTER SUPUTNIK.

„Korisnik“ ili „Vi“ označava fizičku osobu koja koristi mobilnu aplikaciju, klijenta NOVA EUROSPECTRE.  

„Korisnik/kupac“ označava fizičku osobu koja korištenjem mobilne aplikacije iskoristi mogućnost kupnje dodatnih paketa i usluga.

„Usluge“ označavaju sve usluge koje pruža mobilna aplikacija NOVA EUROSPECTRA.

3.) Identitet Nova Eurospectra

NOVA EUROSPECTRA d.o.o.

PETRA PRERADOVIĆA 9,

22000 ŠIBENIK,

REPUBLIKA HRVATSKA

OIB: 96320246719

MBS: 080338536

EUID: HRSR.080338536

e-mail: info@eurospectra.hr

4.) Instalacija i pristup mobilnoj aplikaciji

Mobilnu aplikaciju preuzimate na mrežnoj trgovini aplikacija koju podržava Vaš mobilni uređaj.

Mobilnoj aplikaciji pristupate unosom ID-a rezervacije koji je poznat samo Vama.

Molimo Vas da Vaš ID rezervacije ne dijelite s drugim osobama i čuvate ga od neovlaštenog pristupa i uporabe.

Po izvršenoj instalaciji aplikacije i prihvatom ovih Općih uvjeta možete koristiti predviđene usluge mobilne aplikacije na način i uz pravila korištenja kako je to definirano i određeno ovim Općim uvjetima.

5.) Tehnički opis mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija koristi platforme iOS i Android, koristi TCom PayWay za obradu plaćanja, te integrira se s različitim API-jima za vremenske usluge radi ažuriranja u stvarnom vremenu.

6.) Opis usluga mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija služi olakšanju upravljanja i poboljšanju iskustva plovidbe za Korisnike koji su rezervirali brodove putem NOVA EUROSPECTRA.

Mobilna aplikacija Vam omogućuje sljedeće usluge:

 • upravljanje posadom: Omogućuje klijentima upravljanje i organizaciju detalja o članovima posade;
 • samoprovjera: Korisnici mogu učitati potrebne dokumente poput skiperovih i VHF dozvola izravno putem mobilne aplikacije;
 • podrška čavrljanjem: Čavrljanje je dostupno kako bi pružilo trenutne predefinirane odgovore na odabrane opcije Korisnika;
 • obavijest o alarmu napona: Administrator obavještava korisnike o bilo kakvim problemima s električnim sustavom broda;
 • obavijest o vremenskom alarmu: Administrator dostavlja/pruža obavijesti o teškim vremenskim uvjetima koji bi mogli utjecati na njihove planove plovidbe;
 • pristup vezi za vremenske prilike: Pruža veze do detaljnih vremenskih prognoza kako bi klijenti mogli planirati svoje putovanje;
 • pruža informacije o dokumentaciji baze: Pruža pristup osnovnim dokumentima i informacijama o čarter bazi;
 • pruža pristup vizualnim priručnicima: Sadrži PDF-ove vizualnih priručnika za opremu i postupke vezane uz brod;
 • pruža mogućnost samoprovjere na brodu: Značajka koja omogućuje Korisnicima tehničku samoprovjeru jednom kada su na brodu;
 • mogućnost odjave i prijave štete: Omogućuje klijentima odjavu i prijavu bilo kakve štete izravno putem aplikacije;
 • omogućuje pristup detaljima prijave: Pruža detaljne informacije o procesu prijave i objektima;
 • omogućuje plaćanje paketa i dodataka: Integracija s TCom PayWay za Korisnike/kupce kako bi lako platili dodatne pakete i usluge.

7) Način i sredstva plaćanja, informacija o pružatelju usluge i sigurnom plaćanju, izjava o sigurnosti

Mobilnom aplikacijom Korisnicima/kupcima se omogućava kupnja dodatnih paketa i usluga od NOVA EUROSPECTRA ulaskom u izbornik dodatnih paketa i usluga iz cjenika NOVA EUROSPECTRE koji sadrži popis proizvoda/usluga i njihovih cijena.

Nakon odabira dodatnih paketa i usluga, Korisnik klikom na opciju kupi, sklapa s NOVA EUROSPECTROM kupoprodajni ugovor za odabrane pakete i usluge, po ukupnoj cijeni istih (zbroju) sukladno cjeniku usluga.

Vrste sredstava plaćanja: Online plaćanje debitnim/kreditnim karticama Maestro, MasterCard i Visa.

http://www.maestrocard.com/gateway/index.html

https://www.visa.com.hr

https://www.mastercard.hr/hr-hr.html

Prilikom plaćanja putem kreditne kartice putem interneta potrebno je unijeti svoj broj kartice, datum valjanosti i CVV kod te 3D secure code kartice koja to zahtijeva.

Plaćanje kreditnom/debitnom karticom vrši se na bankarskoj web stranici.

Sve uvjete plaćanja i sigurnosne protokole odruđuje i provodi banka.

Informacijama o pružatelju usluge i sigurnom načinu plaćanju putem  HT PayWay možete pristupiti klikom na link: https://www.hrvatskitelekom.hr/poslovni/ict/payway.

Radi sigurnosti Korisnika (Kupaca), HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol 256 – bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između HT sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

8.) Prava intelektualnog vlasništva

Sva prava intelektualnog vlasništva u mobilnoj aplikaciji ili vezana za mobilnu aplikaciju kao i sva povezana dokumentacija te svi dijelovi i kopije istih će ostati isključivo povjerene NOVA EUROSPECTRI te će biti jedino i isključivo vlasništvo NOVA EUROSPECTRA i/ili njegovih davatelja licence. „Prava intelektualnog vlasništva“ označavaju autorsko pravo i povezana prava (uključujući baze podataka, pravo kataloga i fotografska prava), patente, korisničke modele, dizajnerska prava, žigove, tvrtku, poslovne tajne, know-how i bilo koji drugi oblik registriranih ili neregistriranih prava intelektualnog vlasništva.       

Ovi Opći Uvjeti ne daju nikakva prava intelektualnog vlasništva Korisniku unutar mobilne aplikacije NOVA EUROSPECTRA, te sva prava koja nisu izričito zajamčena ovim Općim uvjetima su prava koja pripadaju NOVA EUROSPECTRI i/ili njegovim davateljima licence.   

9.) Pravila  korištenja mobilne aplikacije

Mobilnu aplikaciju Korisnik je ovlašten koristiti isključivo za osobnu uporabu.

Kako biste koristili mobilnu aplikaciju potrebno je da koristite uređaj na kojem je korištenje mobilne aplikacije podržano, potreban Vam je pristup Internetu kao i povremena ažuriranja. Sve navedeno može imati utjecaj na rad ove mobilne aplikacije. NOVA EUROSPECTRA zadržava pravo ograničavanja broja uređaja na kojima možete izvršiti instalaciju mobilne aplikacije.

Za pristup mobilnoj aplikaciji NOVA EUROSPECTRA može zahtijevati obvezu ažuriranja softvera na posljednju inačicu.

NOVA EUROSPECTRA kontinuirano razvija mobilnu aplikaciju i zadržava pravo mijenjanja ili uklanjanja različitih dijelova usluga mobilne aplikacije.

Korisnik nije ovlašten i neće umnožavati, mijenjati, ili stvarati izvedenice mobilne aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije, koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili na drugi način pokušati otkriti izvorni kod mobilne aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije niti bilo kojeg dijela iste, uklanjati autorsko pravo, žig ili obavijesti o pravu vlasništva sadržane na mobilnoj aplikaciji, prikupljati, koristiti, umnožavati ili dijeliti informacije dobivene od mobilne aplikacije bez odobrenja NOVA EUROSPECTRA, koristiti robotske ili druge automatizirane metode za korištenje mobilne aplikacije, kreirati korisnički račun koristeći lažni identitet ili identitet druge osobe, te pristupati mobilnoj aplikaciji, osim pomoću sučelja NOVA EUROSPECTRA mobilne aplikacije. Korištenje bilo kakve vrste sustava za preuzimanje, kao što su robot, spider, web crawlerračunalni program za ekstrakciju, automatska obrada i/ili uređaje za scrape, kopiranje, i/ili praćenje bilo kojeg dijela mobilne aplikacije je strogo zabranjeno.

10.) Korištenje dijagnostičkih i tehničkih informacija

Ovim Vas putem upoznajemo s time da NOVA EUROSPECTRA može prikupljati i obrađivati te koristiti dijagnostičke i tehničke informacije i podatke o uporabi mobilne aplikacije, kao što su informacije o mobilnom uređaju (jedinstveni korisnički identifikator uređaja), sustavu, aplikacijskom softveru sve u svrhu omogućavanja pružanja ažuriranja softvera i pružanja podrške za Aplikaciju te provjeru usklađenosti s ovim Uvjetima. NOVA EUROSPECTRA ove podatke koristi na anonimnoj osnovi u obliku koji Vas osobno ne identificira, ali omogućava poboljšanje mobilne aplikacije.

11.) Obrada podataka, Politika privatnosti

Prilikom korištenja mobilne aplikacije i njenih usluga dolazi do obrade osobnih podataka te Nositelj prava iste obrađuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka ako nije drukčije navedeno je NOVA EUROSPECTRA d.o.o.

Detaljnije informacije o obradi podataka i Važećoj politici privatnosti dostupni su na sljedećim poveznicama: politikaprivatnostitvrtkenovaeurospectra i politikakolačićatvrtkenovaeurospectra.

12.) Korisnička podrška

NOVA EUROSPECTRA kao nositelj prava na mobilnoj aplikaciji, u cilju tehničke podrške i to prijave nepravilnosti rada mobilne aplikacije, podnošenja prigovora u svojstvu potrošača i prijedloga u svrhu poboljšanja korisničke usluge stavlja na raspolaganje korisničku službu koja će biti dostupna putem e-maila: support@eurospectra.hr.

13.) Trajanje i raskid

Opći uvjeti poslovanja su na snazi kao obvezujući Ugovor do daljnje obavijesti, sve dok Korisnik koristi mobilnu aplikaciju.

Korisnik može prestati koristiti mobilnu aplikaciju u svako doba.

NOVA EUROSPECTRA može u svako doba trajno ili privremeno prekinuti pružanje usluge mobilne aplikacije.            

14.) Izmjene Općih uvjeta

NOVA EUROSPECTRA zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, o čemu ćete biti obaviješteni na odgovarajući način. U slučaju Vašeg neslaganja s izmijenjenim Uvjetima iste možete ne prihvatiti u kojem slučaju će se Ugovor smatrati raskinutim.

Trenutno važeći uvjeti su dostupni unutar mobilne aplikacije.

15.) Rješavanje sporova

Sve eventualne sporove vezane za ove Opće uvjete pokušat ćemo riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja nastalih nesuglasnica, spor će riješiti stvarno nadležni sud u Splitu uz primjenu hrvatskog materijalnog prava.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA MOBILNE APLIKACIJE NOVA EUROSPECTRA stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici /www.eurospectra.com/

U Trogiru, dana 10.05.2024.

Welcome to Nova Eurospectra

Jump into adventure...
WhatsApp